* ไฟล์รูปไม่ควรเกิน 3 mb.ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา (Privacy Notice for students)